“Stoppa flyttcirkusen till Strasbourg!” låter det med jämna mellanrum från svenska Europaparlamentariker. Att Europaparlamentet, vars dagliga arbete främst sker i Bryssel, en gång per månad flyttar sin verksamhet till franska Strasbourg, upprör långt utanför kretsen av svenska parlamentariker.

Faktum är att en majoritet av det folkvalda parlamentet anser att den månatliga flytten borde upphöra och att parlamentet ska ha sin verksamhet på en och samma plats. Argumenten mot Strasbourgveckan är många: ett slöseri med tid och energi, en oförsvarlig miljöpåverkan, och en ekonomisk kostnad för skattebetalarna med resor och hotellnätter.

Men att Europaparlamentet ska sammanträda i Strasbourg varje månad är inskrivet i EU:s fördrag. År 1992 bestämde regeringarna i de då 12 medlemsländerna i Europeiska unionen enhälligt att skriva in i EU:s fördrag var de olika EU-institutionerna skulle ha sina officiella säten. Det beslutades då att Europaparlamentets officiella säte skulle vara Strasbourg. Alla ordinarie plenarsammanträden (det vill säga när ledamöterna träffas och klubbar nya lagar och resolutioner) – 12 per år – skulle också hållas där. All annan parlamentarisk aktivitet, som utskottsmöten och möten med partigrupperna, exempelvis, skulle dock hållas i Bryssel och parlamentets administration skulle vara baserad i Luxemburg.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!