Av all energi som förbrukas i unionen kommer hela 61 procent från länder utanför unionen, 58,3 procent är fossila bränslen i form av råolja och naturgas. Den främsta leverantören av fossila bränslen är Ryska federationen vilken är orsaken till att både oljan och gasen kan användas som en bricka i det politiska spelet. (Råoljan kommer främst från Ryssland, Irak, Nigeria och Saudiarabien, Kazakstan and Norge. Naturgasen framförallt från Ryssland, Norge, Algeriet och Qatar.)

Mer än en tredjedel, 36,3 procent för att vara exakt, av unionens energi härstammar från olika former av olja. Nästan en åttondel (12,7 procent) från solida fossila bränslen, i huvudsak kol. Över en femtedel (22,3 procent) kommer från naturgas.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!