" 'EU är så komplicerat.' Det får jag ofta höra. Men egentligen finns det ingenting i EU-systemet som i sig skulle vara mer komplicerat än det svenska politiska systemet, eller det amerikanska för den delen.

Den stora skillnaden är att vi i vårt dagliga medieintag får i oss väldigt lite information om EU-processerna och de människorna som verkar där. Och vi matas heller inte med någon passiv EU-kunskap i form av populärkultur. House of Cards och Borgen utspelar sig aldrig i EU-kommissionen. Fast de kanske borde det – mycket spännande händer där.

Tröskeln för att ta till sig EU-nyheter blir ofta ganska hög: för att ens förstå nyheten behöver man först tugga i sig förklaringar om de relativt okända beslutsprocesserna. Konsekvensen blir att EU upplevs som lite tråkigt.

Därför jobbar jag för Vad Vi Vet och skriver faktaartiklar om EU. För vare sig det gäller att förklara historiskt viktiga politiska reformer (som coronapaketet) eller beskriva någon relativt okänd detalj (som hur stor EU-parlamentets tolktjänst är) är det givande att bidra till en ökad förståelsen för EU-systemet.

EU är alltså varken komplicerat eller tråkigt. Men ganska okänt. Det kräver många olika sorters journalistik. Bland annat de djupgående, ibland nördiga, förklaringarna i Vad Vi Vet. För oavsett vad man tycker om det, så är det en stor del av de beslut som påverkar vår vardag som beslutas på EU-nivån."


Bli prenumerant!

Det är tack vare våra prenumeranter som det är möjligt för Vad Vi Vet att ha korrespondenter på flera ställen i världen som förklarar sammanhangen.