Ett vanligt sätt är att titta på de propositioner som regeringen lägger fram i riksdagen och räkna hur stor andel av dessa som redan har beslutats på EU-nivån och nu bara ska genomföras i riksdagen.