När Europaparlamentet sammanträder i den stora ljusa plenisalen i Strasbourg och en majoritet enats om att stifta en ny lag är det den sista delen i en lång process från det första idén till det sista förslaget.

När lagar för hela den Europeiska unionen stiftas är det vanligaste att de tre huvudsakliga institutionerna är med: EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet (de 27 EU-ländernas regeringar). Det första steget är att EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag. Och det är bara EU-kommissionen som får göra det. Förslaget har utarbetats i det ansvariga generaldirektoratet, som är ungefär som regeringsdepartement, under översyn av den ansvariga EU-kommissionären.