Den Europeiska unionens långtidsbudgeten för åren 2021 - 2027 är 1800 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 20 000 miljarder kronor. Det är en kraftig ökning jämfört med den föregående långtidsbudgeten som var på  1074 miljarder euro. Det motiveras av kommissionen med att planen för europeisk återhämtning kräver massiva investeringar på europeisk nivå för att skapa arbetstillfällen och reparera den skada som förorsakats genom coronapandemin och samtidigt stödja EU:s gröna och digitala omställning.

I jämförelse är inkomsterna i den svenska statsbudgeten för 2021 ungefär en tjugondel: 1195 miljarder kronor. Den Europeiska Unionens långtidsbudgeten utgör själva budgetramen – det vill säga så mycket pengar EU totalt kan spendera under sju år. På EU-jargong heter det “flerårigt finansiellt ramverk”.

Inom budgetramen klubbas den årliga EU-budgeten, på omkring 190 miljarder euro för 2022. Till skillnad från Sveriges statsbudget, som kan gå med underskott, måste EU:s budget vara i balans.

Hur spenderar EU pengarna?

Vart går då alla dessa miljarder euro? För det första ska man veta att EU-budgeten och EU-ländernas statsbudgetar har väldigt olika innehåll: EU har ju inga som helst utgifter för vård, skola och omsorg, betalar inte ut några socialbidrag eller barnbidrag. Däremot är en stor post i EU-budgeten jordbruksstöd, vilken har som främsta uppgift att fungera som inkomststöd för Europas bönder och samtidigt trygga livsmedelsproduktionen. Det är en budgetpost som inte finns i de nationella statsbudgetarna.

De två största enskilda budgetposterna i långtidsbudgeten är just jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken (regionstöd) – de två områden där EU bedriver utjämningspolitik.

EU:s regionstöd går till en mängd olika program och projekt. De samfinansieras av EU-budgeten och det enskilda landets budget. Mest pengar går till Europas fattigaste regioner, till exempel för basala infrastrukturprojekt. Men rika EU-länder som Sverige får också regionstöd, då ofta för att pröva olika tekniska eller sociala innovationer i någon region.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!