Långtidsbudgeten är 1074 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 10850 miljarder kronor. I jämförelse är inkomsterna i den svenska statsbudgeten för 2021 ungefär en tiondel: 1094 miljarder kronor. Den Europeiska Unionens långtidsbudgeten utgör själva budgetramen – det vill säga så mycket pengar EU totalt kan spendera under sju år. På EU-jargong heter det “flerårigt finansiellt ramverk”.

Inom budgetramen klubbas den årliga EU-budgeten, på omkring 170 miljarder euro för 2022. Till skillnad från Sveriges statsbudget, som kan gå med underskott, måste EU:s budget vara i balans.

Vart går då alla dessa miljarder euro? För det första ska man veta att EU-budgeten och EU-ländernas statsbudgetar har väldigt olika innehåll: EU har ju inga som helst utgifter för vård, skola och omsorg, betalar inte ut några socialbidrag eller barnbidrag. Däremot är en stor post i EU-budgeten jordbruksstöd, vilken har som främsta uppgift att fungera som inkomststöd för Europas bönder och samtidigt trygga livsmedelsproduktionen. Det är en budgetpost som inte finns i de nationella statsbudgetarna.

De två största enskilda budgetposterna i långtidsbudgeten är just jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken (regionstöd) – de två områden där EU bedriver utjämningspolitik.

EU:s regionstöd går till en mängd olika program och projekt. De samfinansieras av EU-budgeten och det enskilda landets budget. Mest pengar går till Europas fattigaste regioner, till exempel för basala infrastrukturprojekt. Men rika EU-länder som Sverige får också regionstöd, då ofta för att pröva olika tekniska eller sociala innovationer i någon region.