Minimilöneförslaget var ett av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens vallöften till den socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet, vars stöd hon behövde för att kunna väljas till sin topptjänst. EU-kommissionen lade fram sitt lagförslag den 26 oktober 2020, efter två rundor av samråd med europeiska fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Ansvarig kommissionär är EU:s sysselsättningskommissionär, den luxemburgiske socialdemokraten Nicolas Schmit.

På svenska heter lagförslaget “direktivet om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen”. Ordet “tillräcklig” är viktig, och det faller ibland bort i den svenska debatten om lagförslaget. Syftet med lagförslaget är alltså att höja befintliga minimilönerna i EU, inte att införa minimilöner.