💡
🎧 Lyssna på avsnittet i din poddapp: SpotifyAppleGoogle • m.fl.

Ovanligt väder blir allt vanligare, från stora skyfall till långvarig torka med sinande brunnar etc. Men frågan är hur mycket vanligare det är? Om det vanliga vädret blir mer extremt, hur mycket mer extremt måste då det mer extrema vädret bli? Och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

När det gäller värmeböljor och extremvärme syns en tydlig ökning globalt och vi ser att det sker allt oftare. Så hur stor är sannolikheten att vi klarar av att hålla oss under målet om 1,5 graders temperaturhöjning och därmed följer Parisavtalet? Och varför måste råden till gamla klimatanpassas?

Erik Kjellström är professor i klimatologi på SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i Norrköping. Han passar alltså perfekt för att svara på dessa frågor. Han arbetar med kunskapen om vad som styr klimatet, hur det varierar och hur det kan simuleras med avancerade klimatmodeller.

I podden hör du Erik Kjellström bland annat tala om:

  • Tidsserier och växthusgaser.
  • Om klimatet kommer bli “normalt igen” inom vår livstid.
  • Hur försäkringsbolagen vägrar försäkra vissa skador.

Ladda ner och lyssna på avsnittet

🎧 Du hittar avsnitt 85 av podden "Perspektiv" i din poddapp: Spotify, Apple podcasts, Google podcasts, m.fl