I vilken utsträckning ansiktsmasker och munskydd skyddar mot att bli smittad av coronaviruset eller ej har varit en fråga som debatterats sedan pandemin började. Inledningsvis ansåg världshälsoorganisationen WHO att ansiktsmasker inte behövdes eftersom man ansåg att coronavisuset inte var luftburet och för att de ändå inte erbjöd ett tillräckligt skydd.

Men i juli ändrade WHO sig, då nya studier visade att luftsmitta inte längre kunde uteslutas. En omfattande metastudie av munskyddens effektivitet som publicerades i the Lancet (och finansierats av WHO) drog samtidigt slutsatsen att munskydd bidrog till skydd, även om de inte var heltäckande.