Det första man ska komma ihåg är att statsöverhuvud inte startar krig som de tror ska bli långvariga, dyra och leda till förlust. Även om det visar sig bli resultatet, är det aldrig med den premissen de startar. Om vi sedan bortser från det faktum att det finns diplomatiska protokoll och internationella överenskommelser för hur detta ska ske (inklusive ett antal varningssteg innan) så finns det fem faktorer som kan tyda på att ett krig är nära.

  1. Motståndaren är ondskefull. Eller galen. Eller båda. Att demonisera motståndaren är avgörande för att skapa opinion. Detta sker just nu i båda länder.
  2. Faran ökar. Krig i förebyggande syfte utgår från uppfattningen om att krig är oundvikligt och principen att anfall är bästa försvar. Detta märks i att retoriken och språket förändras så att uttryck som ”linjer som inte får överträdas”, ”points of no return” och att ”tiden rinner ut” används. Där är vi inte ännu.
  3. Kriget kommer vara enkelt och billigt (om vi agerar nu). Det här utgår från det vi redan konstaterat: ingen startar krig de inte förvänta sig vinna kvickt. Den som propagerar för krig måste både övertyga sig själv, sina allierade och allmänheten om att segern är i det närmaste oundviklig (och snabb). Hit har vi inte ännu kommit.
  4. Krig löser alla (eller de flesta) problem. Krigshetsare talar gärna om hur det kommer förenkla saker. När Saddam Hussein invaderade Kuwait 1990 var det för att eliminera en lånegivare, öka Iraks BNP, ge honom en fördel över Saudiarabien, minska kritik på hemmaplan och en chans att bli jämnstark med Iran. På samma sätt ansåg president George Bush d.y. att man genom att avsätta Saddam Hussein skulle kunna eliminera en aggressiv aktör, skicka en signal till andra bråkmakare, återupprätta USAs heder efter 9/11 och påbörja en demokratiseringsprocess som skulle eliminera stödet för islamistisk terrorism. Denna retorik har ännu inte hörts från varken USA eller Iran.
  5. Fred är opatriotiskt. Det sista varningstecknet är någon börjar prata om de som är motståndare till krig som opatriotiska. Här är vi inte ännu.

Foto: Alex Edelman/Getty Images