Det finns en felaktig uppfattning om att den enda fungerande kärleksrelationen är den monogama, mellan en kvinna och en man, när flersamhet blir allt vanligare. “Flersamhet med samtycke” eller “etisk flersamhet” definieras som en gemensam överenskommelse mellan fler än två personer i en romantisk/sexuell relation.

Inom flersamhetens fält finns det många olika sorters konstellationer. Det kan vara två personer som båda som har en kärleksrelation med en tredje, men inte sinsemellan, eller tre eller flera personer som samtliga har en romantisk relation till varandra. Det kan också vara ett par som beslutat att ha sexuella, men inte romantiska, relationer utanför gruppen. Eller helt enkelt ett öppet förhållande.