Det försvar som kroppen skapar för att bekämpa virus leder så småningom att man blir immun mot framtida angrepp. Den här mekanismen är också den som används när man injicerar vaccin då det aktiverar kroppens egna försvarsmekanismer, men utan att man behövt vara sjuk.

När tillräckligt många i en population har fått ett skydd mot en sjukdom genom vaccin eller genom att själva varit sjuka uppstår det som kallas flockimmunitet, vilket innebär att den aktuella flocken människor är immuna. När flockimmunitet uppnås avstannar med andra ord spridningen.

Flockimmunitet kan alltså uppnås på två sätt men har samma effekt. Den skyddar flocken som helhet, inklusive de individer som är osmittade, ovaccinerade eller som inte kan vaccineras, till exempel spädbarn och människor med allvarliga underliggande sjukdomar som gör att de inte svarar på vaccination eller inte kan vaccineras.

Källa: Vetenskapshälsa.