• ”Cabin crew - arm slides, cross check and report” hörs i högtalarna i början av varje flight, när flygplanet lämnar gaten. I korthet betyder det att dörrarna görs redo att användas i en nödsituation, att personalen dubbelkollar och rapporterar tillbaka till cockpit. När dörrarna öppnas kommer en rutschkana att skickas ut och blåsas upp genom en  explosion av luft, på mindre än sex sekunder! För att göra det möjligt laddar besättningen dörren genom en särskild röd spak som är låst med en pin. (Det är för övrigt fysiskt omöjligt att öppna dörren uppe i luften på grund av skillnaden i lufttryck utanför och inuti planet.)
  • Efter landning ber piloten besättningen att ”disarm doors” för att avaktivera rutschkanan.
  • Innan landning hör du piloten meddela ”cabin crew - prepare the cabin for landning” och det är signalen för besättningen att komma att alla har säkerhetsbälten på, att borden är uppfällda och att alla fönsterskydd är uppfällda.
  • Att fönsterskydden ska dras upp verkar obegripligt tills man inser att det hjälper både besättning och passagerare om det mot skulle hända något akut. Om någon ser något konstigt kan piloterna få veta det direkt. Huvudanledningen är dock att uppdragna fönsterskydd gör att räddningspersonal på marken kan se in i planet vid en nödsituation.
  • Förresten, har du undrat varför det låter som en dörrklocka ombord ibland? Den vanligaste signalerar att säkerhetsbälte ska tas av eller på. Tre korta signaler är en varningssignal, ofta innan kapten berättar att man förväntar sig turbulens.
  • Du kan också ha hört en kort signal efter take-off (särskilt ombord på en Airbus). Det signalerar till besättningen att landningshjulen är infällda. Sitter du vid vingarna kan du dessutom känna i fötterna när detta sker.