Migration

Migrant eller flykting?

Individens syfte med förflyttningen avgörande för hur de definieras.

En flykting är en person som svävar i fara i sitt eget land och därför är tvungen att fly. Det kan handla om att hon blir förföljd eller utsatt för kränkningar eller våld.

Migranter väljer att flytta, de tvingas inte till det på grund av ett direkt hot om förföljelse eller död. Många flyttar för att få ett bättre liv för sig och sina barn, för bättre jobb och möjligheter att tjäna pengar, för att utbilda sig eller för att återförenas med släkt. Här är vad vi vet.

Migrant eller flykting?
Migranter på ön Lampedusa Island i Italien, den 14:e september 2023. Foto: Cecilia Fabiano/ LaPresse via AP och TT.