Kriget i Syrien gjorde att hundratusentals människor sökte sig västerut med hopp om att börja ett nytt liv i den Europeiska Unionen. Både omfattningen av flyktingar och att så många kom på en gång överraskade medlemsländerna, med följder som ännu inte är överblickbara.

Migrationskrisen nådde sin kulmen 2015 och efter det har EU infört en mängd åtgärder för att kontrollera unionens yttre gränser och minska migrationsströmmarna. Detta har gett resultat - den illegala migrationen har minskat med mer än 90 procent.

Det inkluderar bland annat ett förstärkt gränsskydd och i långtidsbudgeten finns finansiering för upp till 10 000 gränsvakter framöver, ett sätt att motverka att ekonomiska svårigheter hos några medlemsländer skulle göra att man sparar in på gränsvakterna (läs: Grekland och Bulgarien).