Kriget i Syrien gjorde att hundratusentals människor sökte sig västerut med hopp om att börja ett nytt liv i den Europeiska Unionen. Både omfattningen av flyktingar och att så många kom på en gång överraskade medlemsländerna, med följder som ännu inte är överblickbara.

Migrationskrisen nådde sin kulmen 2015 och efter det har EU infört en mängd åtgärder för att kontrollera unionens yttre gränser och minska migrationsströmmarna. Detta har gett resultat - den illegala migrationen har minskat med mer än 90 procent.