För den som är medborgare i någon av den Europeiska Unionens medlemsländer gäller lagen om fri rörlighet. Det innebär i praktiken att svenskar och andra EU-medborgare kan leva, arbeta och pensionera sig i vilket som helst annat EU-land utan att ansöka om vidare uppehålls- eller arbetstillstånd.

Tillsammans med Finland och Österrike gick Sverige, efter en folkomröstning, med i den Europeiska Unionen 1995. Det innebar att inte bara att Sverige fick ta del av frihandeln mellan medlemsländerna (det är en av EU:s grundprinciper), utan också att du som EU-medborgare har rätt att söka jobb och arbeta i ett annat EU-land utan arbetstillstånd vare sig du är anställd eller företagare. För närvarande bor eller jobbar 17 miljoner EU-medborgare i ett annat EU-land än sitt eget.