Det engelska uttrycket "man flu" (på svenska mansförkylning) används ofta hånfullt och syftar på att män överdriver sitt lidande när de drabbas av en förkylning. Det är killar som vid till synes lindriga symptom tar patientrollen och förväntar sig att bli omhändertagna och uppassade. Nu visar ändå forskning att män faktiskt mår sämre än kvinnor när de blir sjuka.

I studier använder man sig ofta av möss eftersom de har liknande organ som människan och dessutom nästan samma uppsättning gener. Forskning visar att mösshonor har ett mer robust immunförsvar som gör att till exempel förkylningssymptom blir lindrigare jämfört med hos hannarna. Bland människor svarar kvinnor bättre på influensavaccin. Män har generellt ett svagare immunförsvar och mår inte bara sämre, utan lider också av en högre risk för komplikationer och högre dödlighet i samband med luftvägsinfektioner. Män har en 1, 5 gånger högre risk att till exempel dö i tuberkulos än kvinnor (fler män än kvinnor har för övrigt också dött i Covid-19).

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!