Hösten 2021 rapporterade Socialstyrelsen att det saknades barnmorskor i 19 av Sveriges 21 regioner. Hundratals barnmorskor hade samma år lämnat in sina avskedsansökningar med motiveringen dåliga arbetsförhållanden och stress, som i längden ledde till att patientsäkerheten var i fara. Även chefer sa upp sig med förklaringen att de inte längre kunde utföra sina arbeten på rätt sätt. Undersköterskor på förlossningsavdelningar larmade om en arbetsmiljö under all kritik.

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg upplevde en så ansträngd sommar med så hög belastning att sjukhuset till slut blev anmält till Arbetsmiljöverket av fackförbunden Vårdförbundet och Saco. I Region Västerbotten tvingades förlossningskliniken i Lycksele stängas under en period på grund av bristen på barnmorskor.