Varje år föds ungefär 110 000 – 120 000 barn i Sverige. Idag går det att göra demografiska prognoser över hur många barn som kommer födas varje år, både på regional och nationell nivå. Därför går det att planera förlossningsvården långsiktigt. Man kan även räkna ut när grupper av barnmorskor beräknas gå i pension.

Men i början av 2022 rapporterade Socialstyrelsen att det råder brist på barnmorskor i alla Sveriges regioner. Uppmärksammad blev även händelseutvecklingen i region Stockholm. Ett stort antal barnmorskor hade under 2021 lämnat in sina avskedsansökningar med motiveringen dåliga arbetsförhållanden och stress som i längden innebär risk för patientsäkerheten. Så hur fungerar förlossningsvården i Sverige och hur kan man lösa dess problem?

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!