Den elfte november 1918 kl 11.00 inträdde eldupphör i det första världskriget. Under de fyra år, tre månader och fjorton dagar som gått sedan kriget bröt ut hade 68 miljoner soldater från 135 nationer deltagit. Några dagar senare hade striderna helt upphört.

När kriget var slut hade 10 miljoner soldater dött, 20 miljoner var skadade och nästan 9 miljoner saknades fortfarande. Nästan var fjärde man som gått i krig kom aldrig hem, var tredje var skadad och alla var skakade i själen av de gräsligheter de bevittnat.

En skadad amerikansk soldat.

Gnistan som tände en jätteeld

Kriget bröt ut när tronföljaren i det stora riket Österrike-Ungern, Franz Ferdinand, sköts till döds på öppen gata i Sarajevo, den 28 juni 1914. Det fick Österrike-Ungern att hota Serbien med krig såvida de inte uppfyllde tio löjligt oacceptabla krav. Men andra ord ville Österrike-Ungern ha krig - och de var inte ensamma om det.