Den amerikanska nationaldagen firas till minne av självständighetsdeklarationen som signerades av kontinentalkongressen i Philadelphia den fjärde juli 1776. Det innebar att tretton av Storbritanniens nordamerikanska kolonier inte längre ansåg sig lyda under London utan var delstater i en nyformad union de kallade för "Amerikas tretton förenta stater."

Kongressen hade godkänt självständighet från Storbritannien redan några dagar tidigare men fullgjorde inte processen med att revidera och godkänna deklarationen förrän på torsdagen, den 4:e juli. (Det är därför man pratar om fjärde-juli-firande snarare än självständighetsdagen, d.v.s. när kongressen godkände idén.)

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!