Det är viktigt att göra sig bekant med sina bröst. Leta inte efter några konstigheter utan lär dig hur de brukar kännas, då är det lättare att känna om något inte är som vanligt och på Cancerfonden har bra, tydliga tips på hur du lär dig känna efter.

Med mammografi kan tumörer hittas medan de fortfarande är så små att de inte känns. (Även förstadier till bröstcancer kan upptäckas.) Cirka 80 procent av alla som får en bröstcancerdiagnos är över 50 år.

Om du är orolig, kolla upp det och fråga din doktor på mammografin:

  1. Vilka tester rekommenderar du?
  2. När borde jag börja screenas?
  3. Hur ofta ska jag screena mig?
  4. Kan du boka in mig på en undersökning nu?
  5. Har du all information du behöver för att bedöma min risk för bröstcancer?