Reklam för Almi | Våren har varit kall men äntligen blommar körsbärsträden under några korta dagar i Visby. Vi träffar Juliana Perez Falke utomhus och tar en promenad i gränderna. Sättet att mötas är ett av de mest konkreta förändringarna som påverkat företag under året som gått. Som nationell kund- och affärschef på Almi har Perez Falke koll på hur företagen i Sverige mår och vilka framtidsutmaningar de talar om.

”Vi ser att fler och fler företagare vill ha stöd i att planera olika scenarion för att snabbare stå redo när ett av dem sker”, exemplifierar Perez Falke. “Men det är ju egentligen inte så konstigt då de vill vara mer på tårna när omvärlden är oförutsägbar och pandemin gjorde det tydligt att vad som helst kan hända, och det är allt färre som talar med oss om att planera flera år framåt. När vi ser tillbaka på den här tiden kommer vi nog att konstatera att femårsplaner var ett av offren som covid-19 skördade och att ett- till tre- års planer seglade upp som den stora vinnaren.”

Perez Falke tycker att ordet “agilt” blivit en klyscha och konstaterar att förmågan att snabbt förändra sig blivit en livsnödvändighet. ”För ett år sedan, vem kunde tro att vi skulle tala om kortsiktighet i positiva ordalag idag?” Hon talar om en “långsiktig kortsiktighet” där planetens och medarbetarnas gränser respekteras.

Samtidigt tycks hållbarhetsfrågan vara död och levande på samma gång. “Färre pratar hållbarhet i de klassiska termerna: minimera miljöpåverkan och maximera goda arbetsförhållanden. Istället hör mina kollegor och jag kunderna tala om hållbarhet som ett sätt att framtidsrusta, där man minimerar resursåtgången för att maximera vinsterna och gynna miljön på samma gång.”

Juliana Perez Falke i gränderna i Visby. Foto: Karl Melander för Vad Vi Vet

Juliana Perez Falke konstaterar att Almi Företagspartner också märker att allt fler söker sig till dem för att ta del av deras kunskap, erfarenhet och finansiering. “Vi erbjuder ju råd med lån och det är kombinationen som skapar verkligt värde, även på sikt.”