G20 är en grupp bestående av nitton större ekonomier samt den Europeiska Unionen. Medlemmarna står för 80 procent av världens bruttonationalprodukt, 75 procent av världshandeln och representerar 60 procent av världens befolkning.

Gruppen grundades 1999 av G7-gruppen består av finansministrarna och centralbankscheferna från de deltagande länderna. Dessa länder är Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Japan, Indien, Indonesien, Italien, Mexico, Ryssland, Sydafrika, Saudiarabien, Sydkorea, Turkiet, Storbritannien, de Förenta staterna och den Europeiska unionen.

Det innebär att de flesta EU-länder har ett indirekt deltagande genom EU medan Tyskland, Italien och Frankrike också deltar direkt. Varje år bjuds andra länder också in för att delta, liksom internationella och regionala organisationer.

Skillnaden mellan G7 och G20 är att den förra har fokus på politiska frågor medan den senare diskuterar världsekonomiska spörsmål.

G20 möts flera gånger varje år och arrangerar även ett årligt högnivåmöte där de deltagande ländernas statschefer och premiärministrar deltar. Det är detta möte som brukar avslutas med den bekanta "familjebilden" där alla världens ledare står på ett gruppfoto.

Familjebilden från toppmötet i Italien i oktober 2021. Foto: G20