🎧
Lyssna på avsnittet: SpotifyApple AcastAmazonGoogle m.fl.

I en grå, skokartongsliknande, kontorsbyggnad med stora fönster mot parkeringen har Madelen Berg just berättat om generationsskiftet i familjeföretaget Belyso By LJ-produkter i Gnosjö, Småland. Här tillverkas och säljs LED-belysning till industri, garage och butiker.

Bergs far startade företaget. “Han startande L-J Produkter 1978 och då höll vi inte på med belysning. Då höll vi på med en liten metallproduktion och vi gjorde delar till SKF.” Företaget växte ur sin lokal och startade så småningom en mindre produktion i Polen, där man tillverkade hembelysning för Ikea. Företaget i Polen såldes efter några år. I stället startade man om i Gnosjö med LED.

Berg kom in i verksamheten 1995 på inköpssidan och trivdes med att jobba med sin pappa. Det visade sig att de var mycket samtrimmade och tillsammans utvecklade de företaget. Hennes far är alltså fortfarande med i bilden och har ett litet kontor på lagret. Hans expertis behövs fortfarande och det är ett arrangemang de trivs bra med.

Att bara klippa banden skulle inte fungera, enligt Berg. “Han har nästan inte haft ett liv utanför jobbet, om man får säga så lite krasst.” berättar Berg. I stället har övergången skett gradvis och eftersom de länge jobbat tajt tillsammans har varit gränserna flytande. För några år sedan kände pappan att han inte alltid behövde vara på plats och började gradvis lämna företaget. Han har fått betalt för sitt företag och Berg berättar att de anlitat advokater och revisorer för att övergången skulle gå rätt till, något som fungerat bra.

I avsnitt 30 av "Nästa steg", Vad Vi Vets podd om att driva företag, berättar Madelen Berg om hur de förberedde övergången och vilka frågor hon brottats med.

Byte av affärssystem blev en symbol för generationsbytet

I Anderstorp, en dryg mil sydväst om Gnosjö, finns Essem Design som tillverkar och marknadsför hallinteriörer. Där har de genomfört en generationsväxling där den äldre generationen gärna ville ha koll på det mesta.

Robert Bladh är andra generationen, en lång man som tidigare haft en karriär som handbollsspelare. Hans pappa startade Essem Design  2002 och tog då över en verksamhet med hallinteriör som specialitet, något de fortsatt med och det har gått bra. “Det har varit en sund tillväxt sedan starten. Inga jättehöga hopp, utan en sund tillväxt hela tiden, där vi hittat nya marknader”.

Bladh och hans äldre syster har tidigare sommarjobbat i företaget, redan innan pappa Sten tog över verksamheten.

Systern jobbade sedan i företaget medan Bladh drog vidare med andra jobb och en handbollskarriär som avslutades 2005. Efter handbollskarriären fick han frågan om de inte skulle testa och se om de tillsamman kunde  driva företaget vidare. Bladh tyckte att det var lockande och pappan var positiv till att sonen klev in i företaget, samtidigt som han inte ville tvinga det på honom. Det var viktigt att sonen valde av egen vilja. Samtidigt är det en balansgång mellan rollen att vara son och att ta över ansvar i företaget.”Det handlar mycket om att pappa släpper tyglarna lite. Men det är svårt i början.”

Bladh konstaterar att det är lätt att falla in i pappa-, dotter- och son-rollerna och att det är en fas som de gått igenom. För dem är det är viktigt att använda pappans förnamn istället för “pappa” när de tilltalar den äldre generationen, så att de anställda inte ska känna sig delaktiga i verksamheten på samma villkor.

Ägandet är inte helt genomfört ännu. Det är i ledningen skiftet kommit längst för honom och systern. “När jag kom in började vi strukturera upp en plan framåt, tillsammans. Vi fick ta en viss del av ägandet och känna att vi har en morot att driva det här vidare.”

De satte en femårsplan där Bladh blev vd och de tog in en extern styrelseordförande, för att få en ökad professionalitet i styrelserummet. Hans pappa klev av allt lednings- och strategiarbete och Bladh fick en roll som är fortsatt operativ och passar honom väldigt bra. I den rollen är han mer frigående, för den kompetensen behövs.

Bytet av affärssystem blev det som underlättade generationsskiftet Företaget började utveckla den digitala affären och kunskaperna hamnade hos den nya generationen. “Att byta affärssystem, utveckla, digitalisera affären och sådana grejor gör att den andra generationen kanske skjuts längre ifrån.” Robert Bladhs pappa kommer att vara med operativt något år till och han känner sig trygg med att ha lämnat över till barnen. Vad barnen tycker hör du i avsnitt 30.


Generationsväxlingen har flera fallgropar

Faktarutan görs i samarbete med Almi, som också sponsrar avsnittet. För information om vad Almi kan göra för dig - läs mer på almi.se/tasteget

Stina Franzén är rådgivare på Almi och har många gånger hjälpt folk med generationsskiftets många frågor. Här är hennes bästa råd:

  • Prata om förväntningar. Den enskilt största fallgropen är att man inte pratar med varandra. Att man från två håll, en köpare och en säljare, inte diskuterar hur man tänker och att det finns underliggande förväntningar som man inte talar om.
  • Kommunicera om framtiden. Det är viktigt att reda ut hur parternas tankar går och hur de ser på rollerna, förväntningarna och framtiden för företaget, konstaterar Franzén.
  • Beskriv ägarbytet noga. Ett annat fel är att man inte beskriver ägarbytet tillräckligt tydligt. Franzén poängterar att det är av respekt för alla inblandade att man pratat igenom om bestämt sig att hålla sig till det. “För det är nästa utmaning. Det är en sak att skriva på ett papper, man ska hålla det också.”

Lyssna och ladda ner

🎧 Du hittar avsnitt 30 av podden "Nästa steg" i din poddapp: Spotify, Apple, Google, Acast, Amazon/Audible m.fl.