När vi blir uppskattade och har en känsla av att göra skillnad blir vi mer fokuserade och motiverade, det visar flera studier. Oxford University's Saïd Business School gjorde till exempel en undersökning på försäljningsavdelningen på ett stort telefonbolag och upptäckte att nöjda medarbetare var 13% mer produktiva än de som inte mådde bra på jobbet.

Högre tempo och bättre resultat

1 800 medarbetare deltog i studien som pågick under sex månader. Undersökningen gick ut på att mäta medarbetarnas känslor i förhållande till prestation.  Det blev tydligt att medarbetare som mår bra på jobbet presterar bättre. I det här fallet hann de inte bara med fler telefonsamtal, de sålde även mer än de medarbetare som inte kände sig glada på jobbet. Humör och välmående påverkade däremot inte hur långa  raster medarbetarna tog eller hur länge de arbetade.

Kanske inte helt överraskande visade samma studie att vårt humör påverkas av det lokala vädret: regn och blåst gav dåligt humör, medan sol resulterade i leenden och bättre prestation.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!