All gruvverksamhet påverkar miljön. Omfattningen varierar från gruva till gruva och beror på vilket material som bryts, sättet man bryter det på och hur avfallshanteringen görs. Med avfall menas det material som blir över när man utvunnit mineralerna man vill åt. Mycket få mineraler finns i en tydlig, bred åder som man kan ha sett i tecknade serier när guldbrytning ska porträtteras, exempelvis i det allra första Lucky Luke-albumet “Dick Diggers guldgruva”(1947).

I svenska gruvor bryts framför allt järn, koppar, zink och bly men också silver, guld och s.k. sällsynta jordartsmetaller som framförallt används vid produktion av elektronik. Järnmalm står för ungefär hälften av den svenska produktionen i ton räknat.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!