I ett bymoln (cumulonimbus) kan det finnas både snöflingor och underkylda vattendroppar, vilket alltså är droppar med en temperatur under noll men som ännu inte hunnit frysa. När iskristallerna kolliderar med vattnet bygger det på kristallen vilket ökar risken för ytterligare kollisioner och så växer kristallerna till korn. Det gör att strukturen på hagel påminner om en löks, med flera islager snarare än en solid iskärna.

Kornen hålls kvar i molnet med hjälp av uppvindar men när de blir för tunga faller de som en hagelskur mot marken. Ju större hagelkorn, ju starkare måste alltså vindarna vara. Det är en myt att de skulle öka i storlek under sin färd mot marken.

Olika sorters hagel

Man skiljer på tre typer av hagel: snöhagel, småhagel och ishagel, där de två senare främst skiljs åt av storleken.

  • Snöhagel är små, vita, spröda, snöliknande korn som är ungefär 2-5 mm i diameter. Om de faller på hårt underlag så studsar de, och går ofta itu. De bildas främst under våren.
  • Småhagel är gråvita, hårda, runda iskorn, upp till 5 mm stora. En teori säger att de är isöverdragna snöhagel, som till skillnad från dessa ej studsar och går sönder när de faller på hårt underlag. De bildas främst under sommaren, vid temperaturer över fryspunkten, mestadels i byar tillsammans med regn och ofta i samband med kraftig blåst eller åska.
  • Ishagel är småhagel som är större än 5 mm och som till minst 50 procent består av is. De är inte alltid runda utan kan vara både avlånga och oregelbundna i formen. Ishagel är relativt sällsynta i Sverige och förekommer oftast i samband med riktigt kraftig åska.

Utifrån beräkningar som SMHI gjort väger hagel stora som pingisbollar (diameter 3,8 cm) ungefär 26 g, stora som tennisbollar (6,6 cm) väger 135 g, stora som höjden av en tändsticksask (7 cm) väger 162 g, stora som basebollar (7,4 cm) väger 191 g. Det största haglet som noterats i Sverige, och godkänts av SMHI, vägde 200 gram och föll i Ramnäs, Västmanland, den 4:e juli 1953. Haglet var ungefär sfäriskt med måtten 8 cm x 7 cm. Hagel i storlek upp till basebollar är ofta ungefär sfäriska medan ännu större hagel har en oregelbunden form.

Mamma med barnvagn i en hagelskur. Foto: Hasse Holmberg / TT