Från början firades Halloween, eller All hallows' eve, huvudsakligen på Irland. Traditionen följde sedan med de irländska immigranterna till de Förenta staterna och så småningom via kulturella influenser till oss i Norden.

Eller kanske ska man säga "tillbaka till Norden"? Det finns nämligen uppgifter om att det var vikingarna som ursprungligen inspirerade irländarna till att börja med halloween. Från slutet av 700-talet och fram till i mitten av 800-talet anlände vikingarna till de brittiska öarna och slog ner sina bopålar. I lasten hade de med sig traditioner från Norden, däribland höstblot i slutet av september då man tog avsked av den ljusa sommartiden och välkomnade den mörkare delen av året.