I en studie av forskare vid universiteten i Oxford och Yale verkar hälsa viktigare än pengar för det mentala välbefinnandet. Träning är tidigare känt för att minska risken för dödlighet, hjärtsjukdomar och diabetes men kopplingen till psykisk hälsa har tidigare varit oklar.

Det är en omfattande studie där forskarna analyserat 1,2 miljoners amerikaners motionsvanor. Personer som motionerar regelbundet känner sig nere 35 dagar om året, medan icke-aktiva deppar ytterligare 18 dagar. Den optimala mängden rörelse tycks vara 30-60 minuter tre gånger i veckan. De idrotter som gav störst effekt på den mentala hälsan är teamsporter, cykling och aerobics.