Det formella namnet är "Viktigt meddelande till allmänheten", eller VMA, men den är kanske mest känd som "Hesa Fredrik". När signalen provades för första gången 1931 tyckte Dagens Nyheters krönikör Fredrik Rydqvist att den nya larmsignalen lät lika hes som han själv och uttrycket spred sig sedan snabbt.

Syftet med VMA är som namnet antyder ett sätt att varna allmänheten vid akuta hotsituationer som krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, hot mot vattenförsörjning, extrema väderförhållanden och andra kritiska situationer. Signalen finns i fyra olika kategorier – viktigt meddelande till allmänheten (VMA), beredskapslarm, flyglarm, och faran över.

Systemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då låter signalen först oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Under andra världskriget hade man begränsad provning varje helgfri måndag en gång i månaden klockan 15.00. Sedan andra världskrigets slut har testet istället genomförts kvartalsvis. Trots det är det många som tror att det testas varje månad. Det stämmer inte, och har i alla fall inte stämt i de flestas livstid.