En önskan att styra och kontrollera kvinnors fertilitet ledde till att man började forska på hur hormonerna påverkar kroppen i mitten av 1900-talet. Även om man idag vet mycket mer om hur kraftfulla könshormoner kan vara är forskningen   relativt mycket i sin linda när det gäller övriga hormoner. Några av de stora framstegen på området har gjorts så sent som under de senaste decennierna.

Eller för att sätta det i perspektiv: när bantning och lightprodukter slog igenom på allvar på 1980-talet hade man väldigt lite kunskap om hur kroppen egentligen funkade. Man pratade om kalorier och man pratade om att röra sig, men även om två personer åt samma sak och rörde sig på samma sätt verkade de få olika effekter på deras kroppar?