Det är inte så ofta man tänker på det, men faktum är att varje livsmedel och varje läkemedel som säljs i Sverige, eller för den delen Tyskland eller Bulgarien, först har godkänts av en EU-myndighet. Att det är så är för att EU-länderna utgör en enda gemensam marknad, “den inre marknaden”, utan några gränskontroller när varorna exporteras och importeras mellan länderna.