I vår omgivning utsätts vi ständigt för bakterier, virus och svampar och vårt immunförsvar jobbar hårt för att blockera och neutralisera dem. För det mesta är våra kroppar duktiga på att skydda oss mot olika sjukdomar utan att vi ens märker det.

Immunförsvaret är mycket kraftfullt, ja så kraftfullt att det kan döda oss på några minuter. Det kan ske när kroppen reagerar mot vissa ett ämnen - exempelvis en jordnöt - och kallas för anafylaxi. Vad som börjar med lindriga symptom kan efter bara några minuter bli livshotande när kroppen reagerar snabbt och akut och där flera organsystem är inblandade.

En vanlig missuppfattning är att tolka immunförsvarets reaktion som ett symtom på en sjukdom. I de flesta fallen är symtomen ett tecken på att immunförsvaret jobbar på för att skydda kroppen. Snuva vid förkylning är exempelvis ett tecken på att kroppen försöker göra sig av med de bakterier eller virus som orsakat infektion i luftvägarna.

En annan missuppfattning är att ett känsligare och starkare immunförsvar alltid är bättre. Människans motståndskraft bygger på att olika kroppsfunktioner är i balans och ett alltför aktivt immunförsvar är precis lika illa som ett nedsatt immunförsvar. Ett alltför känsligt och aktivt immunförsvar leder till autoimmunsjukdomar, olika tillstånd där kroppen attackerar sig själv. Några exempel på autoimmunsjukdomar är ledgångsreumatism, typ 1-diabetes och multipel skleros (MS). Så även om det vore möjligt att boosta immunförsvaret med kosttillskott - vilket det alltså inte är -  skulle det inte vara någon god idé.

Immunförsvaret fortfarande delvis outforskat