Hur snabbt priserna stiger för varor eller tjänster i ett samhälle kallas för inflation. När det inträffar ökar priserna för basvaror som exempelvis livsmedel, vilket gör att pengarna inte räcker lika länge som de gjorde innan. Eller om man så vill: pengarna blir mindre värda, vilket är den klassiska definitionen av inflation.

Det finns två vanliga orsaker till inflation. Den ena är när priserna stiger till följd av ökade råvarukostnader och den andra när de stiger på grund av ökad efterfrågan.

När efterfrågan stiger kan inflation uppstå eftersom det är fler som är villiga att betala mer för något. Det här utnyttjar förstås en del företag eftersom de då kan ta mer betalt för samma sak och därmed gör en större vinst.