Möjligheterna att bilda sig en klar uppfattning om hur viruset smittar, hur smittsamt det är och snabbt det smittar försvåras av den tsunami av information som sköljer över oss i dagsläget. Vid sidan om epidemin finns en infodemi - och de skador den orsakar kan både vara större och mer långverkande än sjukdomen viruset ger upphov till.

Infodemi definieras som ett överflöd av information - en del korrekt, en del inte - som gör det svårt för människor att hitta trovärdiga källor och korrekt information när de behöver de som mest. Det är därför som folk går ut trots order om att stanna hemma, och det är till viss mån också därför som folk beordrats att vara hemma. För när det är svårt att avgöra effekterna av något är det naturligt att man tar till lite extra, bara för att vara på den säkra sidan.

WHO och Folkhälsoinstitutet utgår från fakta och den senaste medicinska rönen om epidemin i sina rekommendationer - och det är klokt - men samtidigt som det är en kamp mot klockan att minska spridningen av antalet smittade är det också en kamp mot all den felaktiga information som når oss, inte minst här i sociala kanaler. Redan i februari varnade WHO för att pandemin riskerade att åtföljas av en infodemi. Det är inget nytt, utan något som kunde ses under epidemier redan på medeltiden enligt WHO.

När det saknas fakta om något ökar vår benägenhet att ständigt leta efter svar, ständigt uppdatera våra flöden för att se om det finns någon lösning i sikte och att hoppfullt applådera all information som tyder på att en lösning eller ljusning är inom räckhåll.

Project for thetonik.co
Foto: Tonik / Unsplash

Vi läser att antalet coronafall i världen nu är större än de i Kina, och även om källan är går att lita på blir vi likväl olyckliga eftersom vi har svårt att agera på informationen. I kristider ökar därför risken att falsk information och allehanda konspirationsteorier delas vidare, även hoppfulla historier. Denna falska information ger förr eller senare upphov till ännu mer förvirring och oro, vilket riskerar att späda på ett egocentriskt beteende i tider när vi behöver agera samlat.

Lägg sedan till att det finns olika aktörer som utnyttjar situationen för att göra reklam för sina produkter eller genom rent bedrägeri. När media rapporterar om dessa faror för att varna andra är intentionen god, men effekten blir tyvärr ytterligare förvirring. Andra gånger rapporterar media korrekt om händelser, men utan eftertanke om vad vi som tar emot informationen ska göra av den.

När Expressen rapporterade om att ett flygplan från Italien med smittade personer landade på Arlanda och att passagerarna gick ut i samhället utan vidare medicinsk kontroll bidrar det inte till att läsarna får en bättre överblick över situationen. Det enda det ger upphov till är ännu mer oro, i en ständigt uppåtgående spiral.

I grund och botten är oron över coronaviruset resultatet av det faktum att virustypen är ny och att det därför saknas ett vaccin. Virusstammen påminner om många vanliga förkylningsvirus, om än lite kraftigare, men bristen på kunskap om viruset och botemedel är det som orsakar oron, vilket i sin tur ger upphov till en infodemi och de kraftiga reaktioner vi ser nu. Det är alltså inte i första hand handlingar baserade på vetenskap om hur viruset ska stoppas, men reaktioner på vad vi befarar ska hända om ingen stoppar viruset.

Ett råd i dessa tider: håll dig till nyhetskällor som har hög trovärdighet och som utgår från fakta. Men kolla dem inte hela tiden.