Att inrikespolitiken är lite skakig är inget nytt i Italien. Under de drygt trettio år som föregick att Mario Draghi blev premiärminister, bytte landet ledare 17 gånger vilket är mer än något annat EU-land. På den andra sidan spektrat finns Tyskland där Olaf Scholz är den fjärde förbundskanslern sedan 1982.

Bakgrunden till att det politiska systemet är så instabilt i Italien beror på tre huvudsakliga faktorer: låg tillväxt, ökade ojämlikheter och kroniskt låg tilltro till politiken. Den låga tillväxten har urholkat den italienska ekonomin som är starkt skuldsatt, vilket gör att staten inte kan låna pengar för att satsa sig ur krisen på det sätt som många andra länder kunnat göra. De ökade ojämlikheterna gäller inte bara mellan låg- och höginkomsttagare utan också geografiskt, mellan de industrialiserade och rika norra delarna, och de agrara och fattiga södra delarna.