Den internationella kvinnodagen är en av de dagar på året då frågan om jämställda relationer står mest i fokus. Vi har gjort ett paket med förklaringar av hur du gör ekonomin i din relation jämställd, vad EU gör för att främja lika rättigheter och varför alla tjänar på jämlikhet.

☝️
Skaffa ett abonnemang för att kunna läsa alla förklaringar i paketet. Det kostar mindre än 5 kr/dag! Klicka här för att hitta det abonnemang som passar dina behov.

1. Ett sekel av kamp

Frågan om hur kvinnor ska kunna få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter började i Förenta staterna för mer än 100 år sedan. Ännu har inte alla mål uppnåtts.

Historien bakom Internationella kvinnodagen
Kvinnodagen fick sin början som ett sätt att framföra krav på kvinnlig rösträtt, kortare arbetsdagar, bättre betalt och slut på krigen. Ett drygt sekel senare har visserligen en hel del hänt, men flera av kraven är likväl ännu ouppfyllda.

2. Så gör du ekonomin i din relation jämställd på riktigt

Ekonomi handlar inte om pengar utan om frihet. Det inkluderar friheten att kunna lämna en relation när man vill. Att säkerställa att relationen är jämställd från början är samtidigt ett knep för att få relationen att hålla längre.

Se upp för ojämlikhetsfällan
Att bidra med lika mycket pengar till den gemensamma kassan låter jämställt - men det är det inte. Och forskning visar hur det påverkar relationen.

3. Förälder? Se till att ni delar lika

Det har inte bara med att vara en bra förebild för dina barn, utan också om att se till att du inte får mindre i pension.

Poängen med jämställt föräldraskap - ur ett ekonomiskt perspektiv
Att dela lika på föräldraledighet, vabb och deltidsarbete påverkar både din ekonomi och din pension.

4. Vad gör EU för att främja jämställdheten i medlemsländerna?

För några årtionden sedan behandlades jämställdhetsfrågan som om det vore en privatsak. Numera ser man helt annorlunda på saken.

EU:s arbete för jämställdhet och lika rättigheter
Under pandemin har våld i hemmen blivit vanligare, vilket föranlett protester i många europeiska länder. Varför agerar inte EU hårdare? Här är vad vi vet.

5. Alla tjänar på jämställdhet

Den grupp som kanske mest högljutt protesterar på alla krav på jämställdhet och som ser feminism som ett hot, är paradoxalt nog också de som också har mycket att vinna på ett samhälle där det är mer lika mellan könen.

Incels missgynnas av patriarkala strukturer
När makt och pengar koncentreras till en liten manlig grupp är det inte bara kvinnor som lider av konsekvenserna, utan också de män som inte tillhör toppskiktet.