Republiken Jemen gränsar till Röda havet i väst och till Adenviken och Arabiska havet i söder. Öster om landet ligger Oman och i norr Saudiarabien. Jemens moderna historia består till stor del av krig.

I mitten av 1800-talet kolonialiserade Osmanska riket de norra, shiamuslimska delarna. Nordjemen krigade sig senare till självständighet, för att åter hamna under osmanernas styre för att sedan ännu en gång bli självständiga – och istället utkämpa ett inbördeskrig. Under ungefär samma tidsperiod som Osmanska riket gick in i Nordjemen kolonialiserade britterna de södra sunnimuslimska, delarna av Jemen. År 1914 ritade osmanerna och britterna upp en gräns mellan Nordjemen och Sydjemen.

Sydjemen revolterade sig till självständighet 1967. Två år och en kupp senare blev södra Jemen någorlunda stabilt. Ett år efter det tog inbördeskriget i norra Jemen slut. Då utbröt istället ett krig mellan södra och norra Jemen. Jemenit mot jemenit.

Konflikterna i Jemen har ändå nästan alltid haft utländska krafter med i spelet. Vem som stöttar vem skiftar hela tiden. Ett bra exempel på en av de snåriga allianserna är den forne presidenten Ali Abdullah Salehs uppgång och fall. Den här historien ger också svar på varför Saudiarabien bombat landet de senaste sju åren med en av världens värsta hungerkatastrofer som följd.