Det är svårt att skilja mannen från myten när det gäller Jesus från Nasaret, och det är därför också svårt att urskilja historiska fakta från fiktion. Historikerna är överens om att Jesus funnits, men många av de berättelser som finns i Bibeln kan inte styrkas med annat än anekdotiska källor. Andra uppgifter måste avfärdas på grund med hänvisning till naturlagar, exempelvis att det inte är möjligt att gå på vatten.

Det finns inga fysiska eller arkeologiska bevis för Jesus existens; alla källor är dokumentära. Berättelserna är i huvudsak kristna texter, som är opålitliga då de kan antas vilja glorifiera honom, och texterna är dessutom skrivna efter hans död. Så vad vet vi, egentligen?