Vi vet att Jesus inte var den resliga figur med blek hy och blå ögon som han ofta porträtteras som. Han var snarare runt 1,66, med olivfärgad hud och bruna ögon. Han föddes sex eller sju år innan sin egen tideräkning och avrättades den 3:e april år 33 som politisk och religiös upprorsmakare.

Det är svårt att skilja mannen från myten när det gäller Jesus från Nasaret, och det är därför också svårt att urskilja historiska fakta från fiktion. Det finns inga fysiska eller arkeologiska bevis för Jesus existens. Det är dock inget ovanligt - detsamma kan sägas om många historiska figurer från denna tid. Att man ändå kan dra slutsatsen att han levde är att flera oberoende källor vittnar om att han funnits, och det faktum att en påhittad messiasberättelse sannolikt inte skulle slutat så snöpligt som Jesus liv gjorde.

Historikerna är därför överens om att Jesus funnits, men många av de berättelser som finns i Bibeln kan inte styrkas med annat än anekdotiska källor. Vissa uppgifter kan dock direkt avfärdas med hänvisning till naturlagar, exempelvis då det inte är möjligt att gå på vatten. En problem är också att många av vittnesmålen är kristna texter, det vill säga att de är skrivna av fans. Det gör att man kan misstänka att flera av dessa författare önskade att glorifiera Jesus och försköna fakta, och flera texterna är dessutom skrivna efter hans död. Så vad vet vi, egentligen?

Födelsen

Till att börja med vet vi att Jesus inte föddes den 25:e december år noll. Högtiden skapades av kristna i Rom på 3oo-talet för att fira vintersolståndet som infaller runt den 20:e december varje år.

Även året är fel. Det vi refererar till som "år noll" i vår tideräkning, det förmodade året för Jesus födelse var år 3761 enligt den judiska tideräkningen som rådde vid tidpunkten och som utgår från den förmodade tiden för Guds skapelse av universum. Dessutom föddes inte Jesus då.

Enligt Matteusevangeliet berättas att kung Herodes gjorde ett försök att döda Jesus. Bakgrunden var att en astrolog berättat för Herodes att en nyfödd utanför hans egen släkt skulle bli kung, och det kunde han inte tåla. Men eftersom han inte visste exakt var den nyfödda babyn fanns, tyckte han det var säkrast att ta livet av alla små gossar under två års ålder i trakten kring Betlehem. Vi vet dock att Herodes dog år 4 f.Kr, vilket gör att Jesus måste ha fötts innan dess.

Herdarnas beundran (1632), av målaren Matthias Stomer från Nederländerna, vilket förklarar varför både herdarna och Maria ser holländska ut.