När marken skälver är det rörelser i jordskorpan som skapar spänningar vilket uppstår när de tektoniska plattorna gnider sig mot varandra. De områden i världen som är mest jordbävningsdrabbade är just de som ligger i närheten av skarvarna mellan plattorna. I praktiken innebär det här att drygt 80 procent av alla jordbävningar inträffar i två stora regioner i världen: den så kallade ”eldringen” som omger hela Stilla havet, inklusive de östra indonesiska öarna. Här sker hela 75 procent av alla jordskalv! Det andra området sträcker sig längs det alpina bergskedjebältet från Kanarieöarna in längs med Medelhavet och vidare bort genom Mellanöstern till norra Indien och Himalaya.

Jordbävningar är egentligen inte speciellt dödliga om du inte befinner dig mitt i en stad eller i ett hus. Det är när byggnader rasar eller du får något i huvudet som jordskalv blir farliga. Står du däremot ute på ett fält eller en strand är det bara att vänta tills marken under dina fötter lugnat ner sig.

En av de kändaste sprickorna mellan två plattor är San Andreas-förkastningen som är ca 1300 km lång och löper från norr till söder ner längs med hela Kalifornien. San Andreas förkastningen är med andra ord skarven mellan Stillahavsplattan som sträcker sig in under Kalifornien och förflyttar sig i nordvästlig riktning med en hastighet av cirka 5 centimeter per år och den den nordamerikanska plattan. Riktigt stora jordbävningar kring San Andreas-förkastningen brukar inträffa under cykler på ca 130 år, men den senaste stora var 1680, för över 300 år sedan. I Kalifornien lever man med andra ord på lånad tid.

Det är praktiskt taget omöjligt att förutspå när en jordbävning inträffar, men forskarna är ense om att den med 99,9 procent säkerhet kommer att ske i Kalifornien inom trettio år. Börjar jordbävningen i San Andreas kommer den att spridas tusentals kilometer åt olika håll.