Det skedde i staden Galveston vid den mexikanska golfen när general Gordon Granger ställde sig på balkongen till Ashton Villa den 19:e juni och deklarerade att enligt federal lag skulle alla slavar friges.

Ashton Villa, Galveston

Inbördeskriget hade slutligen upphört året innan, 1865, och slaveriet avskaffades samma år genom det trettonde tillägget till konstitutionen, något kongressen beslutade om den 31:a januari 1865. Den sjätte december 1865 hade tillräckligt många delstater ratifierat förslaget för att det skulle träda i kraft, och därför firas den dagen också.

Men det tog tid innan beslutet verkställdes, delvis på grund av att nyheterna färdades långsamt och delvis på grund av lokalt motstånd. Av de delstater som tillät slaveri var Texas den som låg längst bort från Washington. När Granger deklarerade att slaveriet förbjudits levde uppskattningsvis 200 000 personer fortfarande i slaveri i Texas.

Firandet för att högtidlighålla dagen när de sista slavarna blev fria började året efter i Galveston och spred sig så småningom över hela USA. Dagen har haft flera namn: Frihetsdagen, Jubileumsdagen och Befrielsedagen men nuförtiden används oftast namnet Juneteenth, en sammandragning av June och Nineteenth.

Texas var första staten att göra dagen till en helgdag 1980 och sedan dess följde de flesta efter, men inte alla. Det föranledde president Joe Biden att signera en lag i juni 2021 som gjorde Juneteenth till en federal helgdag, vilket innebär en dags ledigt för alla. USA fick därmed en helgdag för att högtidlighålla slaveriets avskaffande efter många år av debatt och inaktivitet.

Den 17:e juni 2021 signerade president Joe Biden lagen som gjorde Junteenth till en nationell helgdag. Foto: Evan Vucci / AP via TT