Var noga med vad du delar. Innan du reagerar eller sprider något du läst, hört eller sett, måste du försöka bedöma källan. Det är det källkritik innebär: att värdera informationen man tagit del av.

Det betyder dels att förstå att vissa källor är pålitligare än andra, dels att förstå att avsändaren kan ha ett syfte med att sprida informationen du fått och hoppas att du ska hjälpa dem åstadkomma det.

Inom forskningen talar man om att bedöma trovärdighet, vilket är vad källkritik går ut på. På Vad Vi Vet bedömer vi källor utifrån dessa fyra kriterier:

 • Äkthet. Är källan den som den utger sig för att vara? Hur kom vittnesmålet till?
 • Tid. Hur lång tid har gått mellan vittnesmålet och händelsen? Ju kortare tid, desto trovärdigare källa.
 • Oberoende. Ju fler vittnen ju bättre, men de måste vara oberoende av varandras vittnesmål.
 • Tendens. Finns det något som tyder på att källan har en agenda eller driver en tes?

Här är några bra frågor du kan ställa dig för att göra källkritik. Kom ihåg: om du osäker, lita inte på uppgifterna och sprid dem inte vidare.

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter sånt som förstärker din nuvarande åsikt.

Med sunt förnuft kommer du långt. Lita inte på det du är osäker på och dela inget du är osäker på till andra - även om du fått det av någon som du vanligtvis litar på. En bra regel för vad man ska dela i sociala kanaler är inga åsikter, inga spekulationer - bara vad vi vet.

Metoder för källkritik

För dig som vill fördjupa dig i de metoder som vi använder för att kolla källor, ta del av våra råd för att undersöka källor, verifiera bilder och videos.

Kolla källor och påståenden - en guide
När det vimlar av påståenden om kriget i Ukraina och falska faktagranskare påstår att sanningar är lögn - hur vet man vad som stämmer?
Kolla upp bilder och filmer i sociala medier - en guide
Ditt flöde är fullt med bilder och filmer som påstås visa kriget i Ukraina. Hur vet man vilka som är sanna?