Bakgrund

Kamala Devi Harris föddes den 20:e oktober 1964 i Oakland, Kalifornien. Hennes föräldrar var invandrare från Indien och Jamaica, och hon var ett av två barn till två forskare vid Berkeley-universitetet.

När föräldrarna skildes flyttade barnen med sin mor till Montreal i Kanada där hon började i franskspråkig skola. Efter examen läste hon statsvetenskap och ekonomi vid Howard-universitetet i Washington D.C. innan hon började studera juridik vid UC Hastings i San Francisco.

Efter examen började Harris sin juridiska bana vid åklagarämbetet i Alameda, där hon relativt snabbt gjorde sig känd som en person med siktet inställt på något större. Hon rekryterades senare till att arbeta vid åklagarämbetet i San Francisco, där hon valde att ställa upp i valet till att bli distriktsåklagare i San Francisco 2003.

Politisk karriär

Ur ett svenskt perspektiv är svårt att definiera när Kamala Harris politiska karriär började. I många delstater är distriktsåklagare ett av många ämbeten som man väljs till genom öppna val. En handfull kandidater ställer upp i valen och försöker under valkampanjerna övertyga allmänheten om att deras tankar på hur de tycker att prioriteringarna för ämbetet bör se ut.

Utifrån politisk hemvist kan de prioriteringarna förstås se lite olika ut, men det är också möjligt att ställa upp i dessa val som oberoende. Eftersom det är personval är alltid personens vision och historia viktigare för många väljare än den exakta politiska hemvisten. Kamala Harris ställde upp som oberoende kandidat i valet till att bli distriktsåklagare i San Francisco 2003 och igen 2007, och kampanjade med sina meriter och sina visioner i fokus: att reformera systemet inifrån.