Bakgrund

Kamala Devi Harris föddes den 20:e oktober 1964 i Oakland, Kalifornien. Hennes föräldrar var invandrare från Indien och Jamaica, och hon var ett av två barn till två forskare vid Berkeley-universitetet.

När föräldrarna skildes flyttade barnen med sin mor till Montreal i Kanada där hon började i franskspråkig skola. Efter examen läste hon statsvetenskap och ekonomi vid Howard-universitetet i Washington D.C. innan hon började studera juridik vid UC Hastings i San Francisco.

Efter examen började Harris sin juridiska bana vid åklagarämbetet i Alameda, där hon relativt snabbt gjorde sig känd som en person med siktet inställt på något större. Hon rekryterades senare till att arbeta vid åklagarämbetet i San Francisco, där hon valde att ställa upp i valet till att bli distriktsåklagare i San Francisco 2003.

Politisk karriär

Ur ett svenskt perspektiv är svårt att definiera när Kamala Harris politiska karriär började. I många delstater är distriktsåklagare ett av många ämbeten som man väljs till genom öppna val. En handfull kandidater ställer upp i valen och försöker under valkampanjerna övertyga allmänheten om att deras tankar på hur de tycker att prioriteringarna för ämbetet bör se ut.

Utifrån politisk hemvist kan de prioriteringarna förstås se lite olika ut, men det är också möjligt att ställa upp i dessa val som oberoende. Eftersom det är personval är alltid personens vision och historia viktigare för många väljare än den exakta politiska hemvisten. Kamala Harris ställde upp som oberoende kandidat i valet till att bli distriktsåklagare i San Francisco 2003 och igen 2007, och kampanjade med sina meriter och sina visioner i fokus: att reformera systemet inifrån.

I återvalskampanjen 2007 hade Kamala Harris inga motståndare. 

Harris ställde upp i valet till justitiekansler i Kalifornien 2010 som representant för Demokraterna. Hennes valmanifest byggde på att porträttera henne som sträng men rättvis, understött av det faktum att antalet åtal som lett till fällande domar ökat under hennes tid som distriktsåklagare. I en artikel i San Francisco Weekly framträdde dock en lite annan bild. Antalet fällande domar berodde på att antalet åklagade som accepterat förlikning ökat (vilket i juridisk mening räknas som en fällande dom).

Kamala Harris vann likväl med knapp marginal och blev då den första kvinnan, den första svarta personen och den första personen med indiskt påbrå som valdes till justitiekansler i delstatens historia. Hon vann även återvalet 2014.

När hon valdes in som en av Kaliforniens två senatorer i kongressen 2016 blev hon relativt snabbt känd som någon som både kan vara en kämpe för progressiva värderingar och som ibland kan göra mer pragmatiska val. Men framförallt har hon gjort sig känd som en effektiv och kylig utfrågare i de förhör som senaten har i allehanda frågor.

Den mest kända av dessa utfrågningar gjordes i anslutning till nomineringen av Brett Kavanaugh till högsta domstolen, där Harris erfarenhet som utfrågare blev tydlig för alla som såg sändningen från förhöret.

När Kamala Harris deklarerade att hon ville bli det Demokratiska partiets presidentkandidat i januari 2019 samlade hon in mer pengar än någon annan tidigare gjort under det första dygnet av sin kampanj. Men i december samma år avslutade hon sin kandidatur då kampanjen saknade de ekonomiska resurser som krävdes för att fortsätta.

Kanske var också en förklaring att Harris främsta politiska meriter handlade om vad hon åstadkommit som justitiekansler, inte som senator. Hennes önskan om att vara balanserad spelade också henne i händerna i ett politiskt klimat som gav fördelar till de med en mer radikal agenda, då det gjorde att hon blev beskylld för att försvara status quo.

Kamala Harris ser på när Joe Biden talar vid ett evenemang på Alexis Dupont High School i Wilmington, Delaware i augusti 2020. Foto: Drew Angerer / Getty Images 

Ända sedan Joe Biden deklarerade att han tänkte välja en kvinna som vicepresidentkandidat nämndes Harris namn i spekulationerna. När så blev fallet bemöttes hon med en annan respekt och nyfikenhet än hon gjort tidigare, och det ansågs att valet av Harris gav Bidens kampanj en ny energi.

Joe Biden, som är 78, sa vid upprepade tillfällen under valkampanjen 2020 att han ser sig själv som "en övergångsperson", en brygga till kommande generationer. Det är därför sannolikt att han bara sitter en mandatperiod, och då är Kamala Harris den naturliga efterträdaren. Samtidigt gjorde utnämningen av Harris till vicepresident att hon sannolikt hamnar i centrum för det Demokratiska partiet för en överskådlig framtid.

Hjärtefrågor

Kamala Harris är framförallt förknippad med frågor som rör rättsystemet. Som senator har hon arbetat för en reform av sjukvårdssystemet, fler möjligheter för invandrare att bli medborgare, strängare vapenlagar och skattereformer.