Det finns fortfarande en lång rad frågetecken kring SARS-CoV-2, den stam av coronavirus som orsakar sjukdomen Covid-19. En av de vanligaste handlar om de som drabbas blir immuna eller om de riskerar att få det igen eftersom det är avgörande för att få fram ett vaccin. Det korta svaret är att vi faktiskt inte ännu vet om man kan bli immun.

Vad som talar för immunitet

I mars förekom rapporter om att ett fåtal patienter i Kina, Japan och Sydkorea insjuknat en andra gång i covid-19. Men orsaken den gången var högst sannolikt antingen felaktiga bedömningar (de var inte helt friska) eller felaktiga provsvar.  Det finns en liten studie av Makaki-apor som tyder på att de faktiskt blev immuna mot viruset, men några liknande studier på människor existerar ännu inte. Eftersom forskarna inte hunnit göra studier på SARS-CoV-2 så vet man inte säkert om man riskerar att bli smittad igen, men många har ansett det vara högst osannolikt.

Bakgrunden till den bedömningen är ett medicinskt faktum. När man blir smittad av virus så jobbar ditt immunsystem för att bli av med det. Samtidigt ändrar alla virus sin genetiska kod en aning hela tiden och en sådan mutation kan påverka hur viruset smittar eller sjukdomsförloppet. Det finns det inga bevis på att det skulle skett och i den bemärkelsen tycks SARS-CoV-2 oförändrat, trots att det är många som blivit smittade. Det skapar därmed hopp om att det är möjligt att få fram ett vaccin som skulle kunna ge bestående skydd.

Utan vaccin är det kroppen som skapar antikroppar som försvar vilket så småningom tar kål på viruset. Ett sätt att försöka förhindra ett virus är därför att injicera antikroppar (vilket det förstås forskas på). Om man redan har ett försvagat immunförsvar, på grund av andra sjukdomar, ohälsa eller ålder är risken för att dö mycket högre. Det är därför som människor som stämmer in på detta definieras som riskgrupper. När du väl blir frisk har kroppen skapat ett försvar mot viruset och det är därmed mycket ovanligt att få samma virus två gånger, om ditt immunförsvar fungerar normalt.

Det är bakgrunden till att flera länder talat om att utfärda immunitetspass för de som haft sjukdomen och därefter testats och befunnits ha antikroppar i blodet (även om den metoden är osäker).

Vad som talar mot immunitet

Även om viruset SARS CoV-2 verkar uppträda som ett vanligt virus så kan vi ännu inte vara helt säkra. Den 24:e april utfärdade WHO en forskningsöversikt av 19 studier där man konstaterar att det ännu inte finns några av dessa som med tillräckligt säkerhet kan slå fast att antikropparna som finns i blodet efter att man tillfrisknat från covid-19 verkligen skapar immunitet, samt att testerna i sig är otillförlitliga.

Bland annat varnar man för att testerna ger utslag för någon av de andra sex kända coronavirusstammarna (exempelvis de fyra som orsakar vanlig förkylning) och att de kan ge upphop till antikroppar som testerna felaktigt tolkar som antikroppar från SARS CoV-2.  Det skulle innebära, summerar WHO, att felaktiga tester riskerar att kategorisera människor felaktigt på två olika sätt. Att sjuka människor betecknas som friska, och vice versa

Vi önskar att vi hade ett enkelt svar, men i det här fallet vet vi ännu för lite.


Uppdatering: Artikeln uppdaterades den 3:e maj för att reflektera WHOs medicinska uttalanden om att det inte är säkert att antikroppar resulterar i immunitet.