I samarbete med Storytel | Från första början hade ordet “sekt” ingen negativ klang utan användes för att beskriva en social gruppering. Kanske beror det på att media frekvent använt ordet för att beskriva exempel på när gruppsammanhållning gått över styr.

Det går därför att tala om sekteristiska karaktärsdrag när man på ett positivt sätt skapa en känsla av grupptillhörighet, teamkänsla och kraft. Vi ser det inom sport, politik och på arbetsplatser med stark kultur.

Ibland händer det dock att gemenskapen i en social gruppering tippar över och leder till en känsla av elitism eller fientlighet gentemot övriga samhället. En hel grupp med människor tappar kontakten med det utomstående ser som verklighet och sanning. En sekt är född.

Människor som söker sig till sekter och andra samfund har ofta en sak gemensamt – de söker av olika anledningar något spirituellt eller andligt som skapar trygghet och gemenskap. Sektgemenskap baseras på ett antal olika mekanismer som gör att människor som är öppna till slut fastnar i dem.

Känslan av att hitta hem

Tidigare sektmedlemmar beskriver ofta första kontakten med sekten som en känsla av att hittat hem eller att bli kär. Gruppen välkomnar med omtanke och vänlighet och ger enkla svar på livets stora och svåra frågor. Detta bidrar till att stärka samhörigheten och kan resultera i att en människas självförtroende och självkänsla stärks. Många sektanhängare har även vittnat om att gruppen hjälpt dem med bli av med beroende och oönskade tankar och beteende.

I takt med att kollektivet stärks växer ofta medlemmarnas hängivenhet. Sektens ideologi innehåller vanligtvis någon form av elitism, som grundar sig i att gruppen är utvald och därmed i konflikt med resten av samhället som inte är lika upplysta.

Stark ledning

Få sekter skulle fungera utan en stark ledare. Sektledaren eller en jämförbar ledning fungerar som organet i gruppen som visar vägen. Här finns ofta en hög auktoritet vid makten, och ledaren höjs upp till skyarna och kan av sina följeslagare jämföras vid en profet vars lära är lika sann som en helig skrift.

I Filadelfiakyrkan i Knutby utgjordes sektledaren främst av pastorn Åsa Waldau, som enligt församlingen ansågs vara Kristi brud Genom Waldaus höga status kunde hon påverka sin församling till att helt och hållet hänge sig till församlingens annorlunda tolkning av Bibeln, och sätta sitt eget liv på paus. Med dessa starka ledare blir absolut lydnad ett faktum inom sekter. Ofta har medlemmarna inte särskilt mycket att säga till om när det gäller verksamheten, läran och gruppens utformning.

Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT

Fysiskt och psykiskt lidande

Det finns många exempel som visar att sociala och psykologiska faktorer kan få människor att involvera sig så djupt i en gemenskap att det slutar med stort lidande och ibland död.

Ett av de mest dramatiska exemplen är massjälvmordet i rörelsen Folkets Tempel. År 1978 dog 780 vuxna och 220 barn i en nybyggd by kallad Jonestown mitt i djungeln i norra Sydamerika efter att ha druckit en giftblandning av cyanid och valium. Alla som dog var medlemmar i rörelsen Folkets Tempel  – en självdestruktiv sekt som leddes av den karismatiske och inflytelserika ledaren Jim Jones. Målet var att frigöra rörelsen från samhällets oförstånd och idén drevs alltså så långt att det ledde till massjälvmord.

Infarten till Jonestown, staden Folkets tempel byggde i djungeln.

Även offer blir ibland förövare

När medlemmarna i sekteristiska samfund hängivit sig totalt till sin grupp, kan de i vissa sammanhang leva på ett sätt där ändamålen helgar medlen. Det vill säga att om målet med det man gör är gott kan man tillåta mindre goda handlingar för att nå dit.

Handlingar som utifrån anses vansinniga kan göras rimliga om det av medlemmarna anses vara ett steg på vägen mot målet, som i fallet med massmordet hos Folkets Tempel.

Före detta medlemmar i sekter av olika slag har rapporterat om både psykiskt och fysiskt våld och strukturer som gjort att det verkat omöjligt att ta sig ur gemenskapen. Ett exempel är den religiösa gruppen Scientologikyrkan, ledd av David Miscavige. Ofta skapas kedjeeffekter som gör att medlemmar, inspirerade av ledaren, själva blir förövare.

Kan sekter vara positiva?

När en grupp förvandlas till en sekt har känslan av samhörighet, det tydliga ledarskapet och medlen man använder på resan mot sitt mål gått överstyr. Ofta hamnar sekten då i konflikt med resten av samhället.

Att vara en sammanhållen grupp med en tydlig ledare och gemensamma mål, behöver inte nödvändigtvis innebära att man är på väg att bli en sekt. Faktum är att de sociala och psykologiska mekanismer som bygger upp en grupp, kan hittas i alla möjliga olika sammanhang, som då är helt hälsosamma. Många företag arbetar aktivt med att skapa en stark gemenskap,  då de ser att det har många fördelar.

Fullt sunda grupper med sekteristiska drag är alltså inte ovanliga. Det är först när dessa drag tar över medlemmarnas verklighet som det blir en sekt i ordets negativa bemärkelse.

Hur är det att växa upp i en sekt?

Lyssna på Linnea Kulings berättelse "Knutbyflickan" om hur det var att växa upp i Knutbysekten. Exklusivt på Storytel. Klicka här för att börja lyssna!