Kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag, och med andra skatteregler än vanligt sparande. Det finns lite olika former av kapitalförsäkringar. Antingen kan du köpa fonder och aktier själv inom ramen för kapitalförsäkringen eller välja att låta försäkringsbolaget sköta om placering och förvaltning.

Kapitalförsäkring passar den med trygg ekonomi

Kapitalförsäkringar har alltid en bindningstid från några månader upp till 15 år, och de passar sig därför för den som har en lite tryggare ekonomi där man har annat buffertsparande och inte ”behöver” just de här pengarna i plånboken under ganska lång tid.

När du sparar i en fond/aktier betalar du bara skatt på vinsten när du säljer innehavet. Om du sparar i en fond/aktier som ingår i en kapitalförsäkring betalar du skatt varje år, en skatt som beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året. Det innebär att du kan få betala skatt även om sparandet inte ökat i värde.

Enkelt, skattefritt sparande är grejen

Den stora grejen med kapitalförsäkring är alltså att du inte betalar någon skatt på vinsterna och att du därför kan byta fonder och aktier fritt. Du behöver inte heller deklarera sina försäljningar.

Nackdelarna är att skatten betalas varje år även om fonderna eller aktierna i försäkringen minskat i värde, och att du inte kan utnyttja förlusterna för att göra avdrag på skatten.