I en generator omvandlas rörelseenergi till elektricitet. I ett vindkraftverk är det vingarna som skapar rörelseenergin och inne i ett vattenkraftverk är det framrusande vatten som får en turbin att snurra, vilket driver generatorn. Turbiner finns också i kraftverk som eldas med biobränslen, olja eller kol. Där förvandlar värmen vatten till ånga, som driver turbinen.

Kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt,  men det bränsle som hettar upp vattnet är kärnbränsle. Det består av det svagt radioaktiva grundämnet uran som renats, anrikats och pressats samman till centimeterstora pellets (även kallat kutsar). Pelletarna hälls i stavar som därefter kallas för bränslestavar. När man bombarderar uranet i stavarna med neutroner klyvs atomerna (vilket kallas fission) och den reaktionen frigör samtidigt energi. Genom att leda vatten genom reaktorn värms det till ånga som driver en turbin som är kopplad till en generator som i sin tur omvandlar rörelseenergin till elektricitet.