Under det kalla kriget spelade kärnvapen en viktig roll i att upprätthålla en balans mellan Förenta staterna och Sovjetunionen. Det främsta syftet var att avskräcka motståndaren och den rådande doktrinen var, enkelt utryckt att “Om du angriper mig med dina kärnvapen kommer jag att förinta dig med mina kärnvapen”.

Rädslan för att den andra sidan skulle ha fler kärnvapen ledde till att ändernas kärnvapenarsenaler växte oerhört snabbt. Den här kapprutningen gjorde att det 1986 fanns det närmare 75 000 kärnvapenladdningar i världen.

Samma år inledde USA och Sovjet samtal om nedrustning och under ett möte på Island diskuterade ländernas presidenter till och med att avskaffa kärnvapen helt och hållet. Därmed började en nedrustning som skett i många steg och som resulterat i att många kärnvapenmissiler skrotats.

Läget i världen idag

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!