Många katter gömmer sig hellre i en papplåda än sover i en dyr och fin kattbädd. Även om det kan kännas lite surt för kattägaren är det inte sällskapsdjurens mening att förolämpa sina tjänare. Det finns andra orsaker till att katten lägger sig i en låda. Hittills har det däremot varit svårt att förklara eftersom det är svårt att studera katter. Vi gör ett försök.

Idag finns det knappt 1,5 miljoner katter i Sverige. Människan och katten har levt sida vid sida under en betydligt kortare tid än till exempel människan och hunden. Det här innebär att katter i allmänhet haft kortare tid att anpassa sig till människans närvaro och sällskap. Dessutom har människan haft mindre tid på sig att studera katter och deras beteende eftersom innekatter blev vanliga först under senare halvan av 1900-talet. Saken blir inte bättre av att katter till sin natur inte är särskilt samarbetsvilliga forskningsobjekt.

Katter är rovdjur och när de jagar lurar de på sina byten. En av de främsta orsakerna till att katter älskar papplådor är att lådorna är utmärkta ställen för att utöva den här naturliga driften. Dessutom har olika typer av gömställen en lugnande effekt, särskilt på katter som befinner sig i stressiga situationer.